top of page
IMG-1092.jpg
Om Amalia kommunens befolkning varit engagerad i seglationen. År 1879 bestod fartygsbeståndet i Lemland av hela 52 fartyg. Amalia Erikson hjälpte familjen i fartygsaffärer under bonde- och allmogeseglationens tidevarv i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och var en framstående person på den åländska landsbygden. Amalia Erikson från Lemland var skepparhustru, maka till redaren Gustaf Adolf Eriksson och mor till sjöfartsrådet Gustaf Erikson. 

Amalias historia

 

År 2013 öppnade Amalias gästhem sina dörrar för första gången. Huset är byggt på 1930-talet av familjen Dahl. Under 1950-talet fungerade det som ett barnhem och sedan även som ett vårdhem i Stiftelsen Hemmets regi. Idag drivs gästhemmet som ett familjeföretag av ägarna Barbro och Conny tillsammans med sonen Simon och dottern Milla. Namnet Amalia kommer efter en  märkeskvinna inom den åländska sjöfarten. Lemland har historiskt sett varit en framstående sjöfartssocken där hela

Vill du veta mer om den åländska sjöfartens historia? Besök muséet Skeppargården Pellas, som ligger bara några hundra meter från Amalia.

bottom of page